Xuất bản thông tin

null Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15b: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh của Hệ thống MRI thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15b: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh của Hệ thống MRI thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp