Xuất bản thông tin

null V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25a: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị vật lý trị liệu - phục hồi chức năng thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25a: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị vật lý trị liệu - phục hồi chức năng thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp