Asset Publisher

Title Author Modified Date
Banner Đồng Tháp nguy cơ trung bình adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 10/19/21
Banner Văn bản công khai về PCTN adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 8/10/21
Banner Hướng dẫn tiêm vắc xin liều 2 adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 8/5/21
Banner đường dây nóng trạm y tế adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 7/19/21
Banner Văn bản truy vết của các tỉnh thành phố adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 7/14/21
Banner Hướng dẫn tạm thời người về từ TPHCM adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 7/14/21
Banner Đào tạo đặt hàng adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 7/12/21
Banner Thư ngỏ vận động tham gia phòng, chống dịch covid19 adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 7/7/21
Banner Đường dây nóng tuyến huyện adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 7/2/21
Banner Hướng dẫn giám sát người về từ TPHCM adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 6/23/21
Banner lịch trực Covid adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 6/22/21
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 4/27/21
Banner Tin tức bầu cử adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 3/12/21
Banner SYT ICT Support 3/11/21
Banner Chuyen trang bầu cử adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 3/10/21
Banner Bầu cử HĐND adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 3/8/21
Banner Đường dây nóng TTYT adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 2/3/21
Banner Thông báo đường dây nóng Covid-19 adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 2/3/21
Banner Góp ý văn kiện đại hội adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 10/27/20
Banner cuộc thi tìm hiểu pháp luật về y tế năm 2020 adminsyt@liferay.com adminsyt@liferay.com 10/22/20