Tartalom megjelenítő

Tartalom megjelenítő

SYT - Home - MenuLeft

Tartalom megjelenítő

V/v báo cáo tổng kết việc đánh giá PCTN năm 2016-2019


V/v tiếp nhận và đưa vào sử dụng trang thiết bị y tế phục vụ đào tạo từ Dự án HPET


V/v đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, PCD trong mưa lũ


V/v cách ly y tế đối tượng F1 tại nhà, nơi lưu trú


Quyết định về việc cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 09.2021


Quyết định về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh


Quyết định về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh


V/v tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời gian tới


V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh


V/v triển khai các văn bản pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN


V/v danh sách cập nhật các Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của nước ngoài


V/v công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 đến ngày 18/10/2021


V/v mời họp về sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19


Thông báo khẩn số 68 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19


Thông báo khẩn số 67 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19


Thông báo khẩn số 83 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ


Về việc triển khai gói "An sinh công đoàn" hỗ trợ đoàn viên, người lao động


Về việc báo cáo tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn y tế tư nhân


V/v tham dự Hội thảo trực tuyến An toàn sinh học trong xét nghiệm SARS-CoV-2


V/v xin ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế các Thông tư số 30/2018/TT-BYT, Thông tư số 01/2020/TT-BYT, và Thông tư số 20/2020/TT-BYT

Menu Công bố

Navigációs menü