アセットパブリッシャー

アセットパブリッシャー

SYT - Home - MenuLeft

アセットパブリッシャー

Thông báo khẩn của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ


Thông báo khẩn số 67 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang về việc phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh


Thông báo khẩn số 71 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19


Thông báo khẩn số 72 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19


V/v chấp thuận Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười điều chuyển thuốc phòng chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự


V/v xây dựng cơ số thuốc cho trạm y tế lưu động


V/v đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030


V/v mời tham gia xem xét, thẩm định (đánh giá) KHLCNT các gói thầu mua sắm thuốc, hoá chất - VTYTTH, vắc xin, sinh phẩm (trừ KHLCNT thuốc tập trung) lần 18


Thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hồ sơ đào tạo trình độ đại học hệ chính qui theo đặt hàng tại Trường Đại học Trà Vinh năm 2021


Thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hồ sơ đào tạo trình độ đại học hệ chính qui theo đặt hàng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021 - đợt 2


V/v góp ý kiến chi tiết vào dự thảo mẫu E-HSMT mua sắm thuốc trong dự thảo Thông tư hướng dẫn đấu thầu qua mạng của Bộ Kế hoạch và đầu tư


V/v Công ty TNHH Thương mại Thiện Chí xin rút mặt hàng trúng thầu


V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1604/QĐ-UBND-HC ngày 21/10/2021 của UBND Tỉnh


V/v phối hợp với Công ty CP Sữa Hà Lan trong chương trình phúc lợi cho ĐVCĐ ngành Y tế


Thông báo khẩn số 69 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19


Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 29 năm 2021


Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 08 - 2021


V/v tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19


V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12/10/2021 của UBND Tỉnh


V/v thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Menu Công bố

ナビゲーションメニュー