Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1550/QĐ-SYT 30/12/2020 Quyết định công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2020
2 1364/QĐ-SYT 04/12/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đoàn Phú Quý, Thanh tra viên - Thanh tra Sở Y tế
3 310/BC-SYT 10/11/2020 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quí IV và năm 2020
4 311/BC-SYT 10/11/2020 Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý IV/2020 và năm 2020
5 296/BC-SYT 30/10/2020 Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của ngành Y tế
6 2772/SYT-KHTC 14/08/2020 V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng mua sắm tài sản tập trung Gói thầu số 1 "Mua máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay"
7 171/TTDVTC 10/08/2020 V/v thông báo KQLCNT, thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng mua sắm tài sản tập trung gói thầu số 01: Mua máy vi tính để bàn, mái vi tính xách tay
8 217/BC-SYT 28/07/2020 Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Sở Y tế năm 2019
9 215/BC-ĐGS 27/07/2020 Báo cáo kết quả của Đoàn giám sát 6 tháng đầu năm 2020 về công tác Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ và công tác tổ chức cán bộ
10 181/TB-SYT 17/07/2020 Thông báo về việc mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế
11 735/QĐ-SYT 29/06/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm ông Võ Đình Đệ, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp
12 163/TB-SYT 12/06/2020 Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020
13 1991/SYT-Ttra 10/06/2020 V/v thông báo kết quả xác minh đơn kiến nghị, phản ánh tại TYT An Bình A
14 1919/SYT-TTrS 05/06/2020 V/v chấn chỉnh đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
15 145/BC-SYT 03/06/2020 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quí II và 6 tháng đầu năm 2020
16 664/QĐ-SYT 03/06/2020 Quyết định về việc thành lập Đoàn Giám sát công tác quản lý và các hoạt động tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 578/QĐ-SYT 11/05/2020 Quyết định về việc thành lập Tổ xác minh liên quan đến nhân viên y tế thôn bản tại Trạm Y tế An Bình A thị xã Hồng Ngự giai đoạn 2013-2019
18 519/QĐ-SYT 22/04/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức đã có thông báo nghỉ hưu
19 966/SYT-TTrS 27/03/2020 V/v thực hiện yêu cầu về phòng, chống tham nhũng
20 412/QĐ-SYT 23/03/2020 Quyết định ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

SYT - Home - MenuLeft