Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2494/SYT-VP 09/07/2021 V/v lỗ hổng bảo mật mới trong WinRAR
2 2487/SYT-TCCB 09/07/2021 V/v quản lý công chức, viên chức, người lao động và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19
3 2483/SYT-NVY 09/07/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3238/QĐ-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế
4 2482/SYT-NVY 09/07/2021 V/v cung cấp thông tin phục vụ việc đánh giá Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành y tế
5 2481/SYT-KHTC 09/07/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện chi KCB BHYT trong 6 tháng đầu năm 2021
6 2479/SYT-NVY 09/07/2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
7 2475/SYT-KHTC 09/07/2021 V/v đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế
8 214/TB-SYT 09/07/2021 V/v đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui, tại Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2021
9 869/QĐ-SYT 08/07/2021 Về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 19. 2021
10 2464/SYT-NVD 08/07/2021 V/v thực hiện Quyết định số 875/QĐ-UBND-HC ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
11 2463/SYT-NVD 08/07/2021 V/v thực hiện Quyết định số 880/QĐ-UBND-HC ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
12 2462/SYT-NVY 08/07/2021 V/v phúc đáp thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ Lê Hoàng
13 2461/SYT-VP 08/07/2021 V/v doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ cước phí data và cuộc gọi phục vụ phòng chống dịch Covid-19
14 2458/SYT-KHTC 08/07/2021 V/v hướng dẫn cơ chế, trình tự thủ tục mua sắm từ nguồn NSNN trong điều kiện có dịch bệnh COVID-19
15 2452/SYT-NVY 08/07/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh
16 2451/SYT-NVY 08/07/2021 V/v phối hợp bàn giao và tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly y tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh
17 2448/SYT-NVY 08/07/2021 V/v khai báo mã QR điểm kiểm dịch và yêu cầu cài đặt, khai báo y tế, quét mã QR qua phần mềm Bluezone
18 864/QĐ-SYT 07/07/2021 V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
19 2441/SYT-NVY 07/07/2021 V/v quản lý người bệnh COVID- 19 và người nhà người bệnh trong các cơ sở y tế
20 2439/SYT-NVY 07/07/2021 V/v tăng cường triển khai hoạt động điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)
21 2436/SYT-TCCB 07/07/2021 V/v báo cáo thống kê về tổ chức và nhân lực y tế thông qua phần mềm
22 2435/SYT-NVY 07/07/2021 V/v tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bệnh viện
23 2432/SYT-TCCB 07/07/2021 V/v chuyển thư ngỏ vận động tham gia phòng, chống dịch COVID-19
24 854/QĐ-SYT 06/07/2021 Về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 18. 2021
25 68/SY-SYT 06/07/2021 Sao y Quyết định số 3237/QĐ-BYT ngày 30/6/2021 của BYT ban hành Quy trình kiểm định an toàn về tính năng kỹ thuật Máy thở dùng trong điều trị người bệnh
26 67/SY-SYT 06/07/2021 Sao y Quyết định số 3236/QĐ-BYT ngày 30/6/2021 của BYT ban hành Quy trình kiểm định an toàn về tính năng kỹ thuật máy gây mê kèm thở dùng trong điều trị người bệnh
27 66/SY-SYT 06/07/2021 Sao y Thông báo số 547/TB-BVTN ngày 24/6/2021 của Bệnh viện Thống Nhất về chiêu sinh các lớp thuộc chương trình Đề án 1816 năm 2021
28 2425/SYT-NVY 06/07/2021 V/v thống kê, lập danh sách cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
29 2415/SYT-NVY 06/07/2021 V/v người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại Trạm Y tế xã Tân Long, huyện Thanh Bình
30 2414/SYT-TCCB 06/07/2021 V/v chiêu sinh lớp thực hành Dược lâm sàng
31 2411/SYT-NVY 06/07/2021 V/v đảm bảo người nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV liên tục trong bối cảnh dịch Covid-19
32 2407/SYT-NVY 06/07/2021 V/v quản lý các trường hợp test nhanh dương tính khi sàng lọc tại các cơ sở y tế
33 848/QĐ-SYT 05/07/2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 19 - 2021
34 847/QĐ-SYT 05/07/2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đợt 19 - 2021
35 846/QĐ-SYT 05/07/2021 V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 07 - 2021
36 842/QĐ-SYT 05/07/2021 Về việc điều chỉnh và cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 18. 2021
37 841/QĐ-SYT 05/07/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 19
38 2390/SYT-NVD 05/07/2021 V/v triển khai Thông tư số 08/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ Y tế
39 2389/SYT-NVD 05/07/2021 V/v báo cáo quản lý sử dụng thuốc ARV giai đoạn 2018-2020
40 2388/SYT-NVY 05/07/2021 V/v phúc đáp thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Y sĩ Đồng Quang Trung
41 2387/SYT-VP 05/07/2021 V/v thực hiện Thông báo số 167/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
42 2386/SYT-VP 05/07/2021 V/v cập nhật bản vá lỗ hổng mới trong BIOS của máy tính, thiết bị Dell
43 2384/SYT-KHTC 05/07/2021 V/v triển khai thực hiện Công văn số 5288/BYT-TB-CT ngày 02/7/2021 của Bộ Y tế
44 2377/SYT-NVY 05/07/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư 09/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế
45 2375/SYT-VP 05/07/2021 V/v tăng cường thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
46 2373/SYT-KHTC 04/07/2021 V/v mức thu chi phí xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh
47 2350/SYT-NVD 02/07/2021 V/v mời tham gia xem xét, thẩm định (đánh giá) KHLCNT các gói thầu mua sắm thuốc, hoá chất - VTYTTH, vắc xin, sinh phẩm (trừ KHLCNT thuốc tập trung) lần 12
48 2339/SYT-NVD 01/07/2021 V/v chấp thuận hủy thuốc hướng thần
49 2336/SYT-NVY 01/07/2021 V/v phúc đáp thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ĐD Nguyễn Thị Thúy Diễm
50 2334/SYT-NVD 01/07/2021 V/v mua thuốc Methadone từ ngân sách địa phương