Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2226/SYT-NVY 25/06/2021 V/v hướng dẫn cung cấp dịch vụ lưu động điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)
2 2225/SYT-NVY 25/06/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2834/QĐ-BYT ngày 9/6/2021 của Bộ Y tế
3 2224/SYT-NVD 25/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện Phổi
4 2223/SYT-NVD 25/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện Quân Dân Y
5 2222/SYT-NVD 25/06/2021 V/v chấp thuận Công ty Cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2 thay đổi thông tin thuốc trúng thầu
6 2221/SYT-NVD 25/06/2021 V/v không chấp thuận Công ty Cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2 thay đổi thông tin thuốc trúng thầu
7 2220/SYT-NVD 25/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Lai Vung
8 2219/SYT-NVD 25/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Thanh Bình
9 2212/SYT-TCCB 25/06/2021 V/v tuyển sinh ngành Y khoa (bác sĩ y khoa) trình độ đại học 2021
10 2205/SYT-TCCB 25/06/2021 V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-BTCTU ngày 03/6/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
11 2203/SYT-NVD 25/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự
12 2202/SYT-NVD 25/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện Tâm thần
13 2201/SYT-NVD 25/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho BVĐK Đồng Tháp
14 2200/CV-BCĐ 25/06/2021 V/v hướng dẫn tạm thời kiểm soát người, phương tiện vận tải hàng hóa từ các địa phương khác đi qua, đến địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 816/QĐ-SYT 24/06/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 18
16 815/QĐ-SYT 24/06/2021 Về việc điều chỉnh và cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 17. 2021
17 814/QĐ-SYT 24/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
18 813/QĐ-SYT 24/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
19 812/QĐ-SYT 24/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
20 811/QĐ-SYT 24/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
21 810/QĐ-SYT 24/06/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
22 2196/SYT-NVD 24/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Tháp Mười
23 2195/SYT-NVD 24/06/2021 V/v không chấp thuận Công ty Cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2 thay đổi thông tin thuốc trúng thầu
24 202/TB-SYT 24/06/2021 Về việc không cấp thay đổi phạm vi chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
25 809/QĐ-SYT 23/06/2021 Về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật được triển khai thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Y sĩ Nguyễn Ngọc Dư
26 808/QĐ-SYT 23/06/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
27 2185/SYT-NVD 23/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện ĐKKV Tháp Mười
28 2184/SYT-NVD 23/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT thành phố Sa Đéc
29 2183/SYT-NVD 23/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự
30 2181/SYT-NVY 23/06/2021 V/v tập huấn trực tuyến Chuyên đề lọc màng bụng cho bệnh nhân suy thận mạn
31 2174/SYT-VP 23/06/2021 V/v góp ý hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế
32 2172/SYT-NVY 23/06/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống lao giai đoạn 2021- 2025 và hướng tới chấm dứt lao đến năm 2030
33 201/TB-SYT 23/06/2021 Về việc cơ sở không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
34 200/TB-SYT 23/06/2021 Về việc không cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
35 804/QĐ-SYT 22/06/2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 18 - 2021
36 802/QĐ-SYT 22/06/2021 Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 22 năm 2021
37 2166/SYT-NVY 22/06/2021 V/v phối hợp bàn giao và tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly y tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh
38 2165/SYT-NVY 22/06/2021 V/v phối hợp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
39 2161/SYT-KHTC 22/06/2021 V/v thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa XIII
40 2160/SYT-KHTC 22/06/2021 V/v triển khai thực hiện hướng dẫn tra cứu kết quả đấu thầu trên Cổng công khai của Bộ Y tế
41 60/SY-SYT 21/06/2021 Sao y Thông báo số 281/TB-VSR ngày 14/6/2021 của Viện Sốt rét - KST - CT TP.HCM về việc thay đổi lịch khai giảng lớp Kỹ năng phun khử trùng phòng chống bệnh truyền nhiễm - Khóa 4
42 59/SY-SYT 21/06/2021 Sao y Thông báo 2288/TB-PAS ngày 17/6/2021 của Viện Pasteur TP.HCM về thông báo hội thảo tập huấn trực tuyến "Các nguyên cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2"
43 2151/SYT-NVY 21/06/2021 V/v tăng cường sàng lọc và quản lý người đến bệnh viện
44 2145/SYT-VP 21/06/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 733/QĐ-UBND-HC ngày 14/6/2021 của UBND Tỉnh
45 2144/SYT-NVD 21/06/2021 V/v phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến viên hoàn chứa phenformin không rõ nguồn gốc, xuất xứ
46 2143/SYT-NVY 21/06/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh
47 2137/SYT-VP 21/06/2021 V/v góp ý dự thảo đặc tả kỹ thuật bệnh án điện tử
48 2136/SYT-NVY 21/06/2021 V/v xác minh quá trình thực hành của bà Trần Kim Hương
49 2133/SYT-NVY 21/06/2021 V/v làm rõ nội dung trong dự thảo Kế hoạch phòng, chống lao Tỉnh đến năm 2030
50 82/KH-SYT 18/06/2021 Kế hoạch truyền thông về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021