Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 799/QĐ-SYT 18/06/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
2 798/QĐ-SYT 18/06/2021 Về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 15. 2021
3 2251/SYT-KHTC 18/06/2021 V/v góp ý bổ sung số liệu hoàn chỉnh dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
4 2132/SYT-NVD 18/06/2021 V/v mời dự lễ mở thầu hồ sơ đề xuất tài chính
5 2126/SYT-NVD 18/06/2021 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
6 2119/SYT-TCCB 18/06/2021 V/v tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thi đua, Khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
7 2118/SYT-NVY 18/06/2021 V/v triển khai hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh
8 2116/SYT-NVD 18/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Lấp Vò
9 2113/SYT-TCCB 18/06/2021 V/v cử viên chức dự tuyển liên thông trình độ đại học tại Trường Đại học Trà Vinh năm 2021
10 198/TB-SYT 18/06/2021 Về việc không cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
11 35/CĐN 17/06/2021 V/v khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
12 2107/SYT-VP 17/06/2021 V/v mời dự tập huấn trực tuyến bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin COVID-19
13 2096/SYT-NVD 16/06/2021 V/v làm rõ hồ sơ công bố mỹ phẩm
14 2095/SYT-NVY 16/06/2021 V/v báo cáo thực trạng năng lực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trong ngành Y tế
15 2094/SYT-NVY 16/06/2021 V/v sử dụng mẫu tờ rơi “Những điều cần biết khi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”
16 2093/SYT-NVY 16/06/2021 V/v hướng dẫn các Phương án Phòng chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT của Bộ Y tế
17 2088/SYT-NVY 16/06/2021 V/v xin ý kiến sửa đổi Thông tư 07/2011/TT-BYT
18 2087/SYT-NVY 16/06/2021 V/v quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế
19 2086/SYT-NVD 16/06/2021 V/v lập KH tiếp nhận, quản lý sử dụng, điều tiết và thanh quyết toán thuốc Avonza và Acriptega do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả năm 2021
20 2082/SYT-VP 16/06/2021 V/v cài đặt và sử dụng ứng dụng App Mobile trong việc quản lý phản ánh qua đường dây nóng (1900-9095)
21 2080/SYT-NVD 16/06/2021 V/v không chấp thuận Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco thay đổi thông tin thuốc trúng thầu
22 788/QĐ-SYT 15/06/2021 Về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 17 - 2021
23 787/QĐ-SYT 15/06/2021 Về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đợt 17 - 2021
24 785/QĐ-SYT 15/06/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
25 784/QĐ-SYT 15/06/2021 V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 06 - 2021
26 783/QĐ-SYT 15/06/2021 Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 05 năm 2021
27 2072/SYT-NVD 15/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT thành phố Hồng Ngự
28 2069/SYT-NVY 15/06/2021 V/v tập huấn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ y tế
29 2065/SYT-NVY 15/06/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh
30 80/KH-SYT 14/06/2021 Về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của ngành Y tế Đồng Tháp
31 781/QĐ-SYT 14/06/2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 16 - 2021
32 780/QĐ-SYT 14/06/2021 Về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đợt 16 - 2021
33 779/QĐ-SYT 14/06/2021 Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 21 năm 2021
34 774/QĐ-SYT 14/06/2021 Về việc điều chỉnh và cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 16. 2021
35 773/QĐ-SYT 14/06/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 17
36 772/QĐ-SYT 14/06/2021 V/v thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
37 2063/SYT-NVY 14/06/2021 V/v khẩn trương tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3
38 2060/SYT-VP 14/06/2021 V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin tại các đơn vị
39 2058/SYT-KHTC 14/06/2021 V/v hướng dẫn của Bộ Y tế liên quan một số nội dung Thông tư số 04/2021/TT-BYT
40 2056/SYT-NVD 14/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT thành phố Cao Lãnh
41 2052/SYT-KHTC 14/06/2021 V/v mời họp triển khai KH lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế của các đơn vị năm 2021
42 2050/SYT-NVD 14/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Tân Hồng
43 2049/SYT-NVD 14/06/2021 V/v mời tham gia xem xét, thẩm định (đánh giá) KHLCNT các gói thầu mua sắm thuốc, hoá chất - VTYTTH, vắc xin, sinh phẩm (trừ KHLCNT thuốc tập trung) lần 11
44 2048/SYT-NVD 14/06/2021 V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 4 thuốc biệt dược gốc
45 2044/SYT-KHTC 14/06/2021 V/v tổng hợp đề nghị mua thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, bồi dưỡng bằng hiện vật
46 2040/SYT-NVD 14/06/2021 V/v triển khai quyết định số 318/QĐ-QLD
47 2039/SYT-NVD 14/06/2021 V/v chấp thuận hủy thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất của TTYT Thanh Bình
48 2038/SYT-NVD 14/06/2021 V/v đăng ký Cờ thi đua năm 2021
49 2035/SYT-NVD 14/06/2021 V/v mời các thành viên Tổ TĐ đấu thầu mua thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền của ngành Y tế năm 2021-2023 (lần 7)
50 2034/SYT-NVY 14/06/2021 V/v xác minh thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hường