Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2033/SYT-NVY 14/06/2021 V/v xác minh thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
2 2032/SYT-NVY 14/06/2021 V/v khảo sát hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị
3 2029/SYT-NVY 12/06/2021 V/v nhân viên y tế tuân thủ nghiêm qui định về phòng chống COVID-19
4 2027/SYT-NVY 11/06/2021 V/v cung cấp danh sách đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3
5 2026/SYT-NVD 11/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện Y học Cổ truyền
6 2023/SYT-NVY 11/06/2021 V/v đăng ký tham gia khóa đào tạo cập nhật kiến thức hồi sức tích cực nâng cao
7 2022/SYT-NVY 11/06/2021 V/v cung cấp danh sách đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3
8 2017/SYT-VP 11/06/2021 V/v triển khai thực hiện Công văn số 311/UBND-TCD-NC ngày 07/6/2021 của UBND Tỉnh
9 2012/SYT-NVY 10/06/2021 V/v xác minh thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ Kha Ngọc Hồng Hạnh (lần 2)
10 2009/SYT-NVY 10/06/2021 V/v xác minh quá trình thực hành của bà Nguyễn Thị Kim Truyền
11 2000/SYT-NVD 10/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Hồng Ngự
12 1999/SYT-NVY 10/06/2021 V/v xác minh thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ Trần Thanh Phút
13 1998/SYT-NVD 10/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
14 188/TB-SYT 10/06/2021 Về việc thẩm định cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
15 187/TB-SYT 10/06/2021 Về việc thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
16 56/SY-SYT 09/06/2021 Sao y Công văn số 501-CV/BTCTU ngày 03/6/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp về đăng ký bổ sung đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2021 và Hoàn chỉnh chương trình Cao Cấp chính trị
17 1989/SYT-TTrS 09/06/2021 V/v thực hiện Kết luận thanh tra số 175/KL-SYT ngày 25/5/2021
18 1988/SYT-NVD 09/06/2021 V/v tình hình đảm bảo cung ứng vắc xin dại năm 2021
19 1987/SYT-NVD 09/06/2021 V/v thực hiện Quyết định số 706/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 6 năm 2021 về việc phê duyệt KHLCNT của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Đồng Tháp
20 1986/SYT-NVD 09/06/2021 V/v thực hiện Quyết định số 703/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Đồng Tháp
21 1985/SYT-NVD 09/06/2021 V/v lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV nguồn NSNN tại CSĐT năm 2021
22 1982/SYT-VP 09/06/2021 V/v mời dự HNTT triển khai tiêm vắc xin COVID-19 đợt 3
23 1981/SYT-NVY 09/06/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh
24 1979/SYT-NVY 09/06/2021 V/v tiếp tục duy trì và mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trong bối cảnh Covid-19
25 1978/SYT-NVD 09/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện Phục hồi chức năng
26 1976/SYT-NVY 09/06/2021 V/v xác minh quá trình hành nghề của ông La Văn Tâm
27 1975/SYT-NVY 09/06/2021 V/v phúc đáp thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ Lý Thị Diễm Trang
28 771/QĐ-SYT 08/06/2021 Về việc cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 06. 2021
29 770/QĐ-SYT 08/06/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
30 769/QĐ-SYT 08/06/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
31 768/QĐ-SYT 08/06/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
32 767/QĐ-SYT 08/06/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
33 55/SY-SYT 08/06/2021 Sao y Quyết định số 2760/QĐ-BYT ngày 03/6/2021 của Bộ Y tế v/v ban hành cập nhật Hướng dẫn điều trị Lao kháng thuốc
34 54/SY-SYT 08/06/2021 Sao y Công điện 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19
35 33/CĐN 08/06/2021 V/v cấp kinh phí công đoàn quý II và báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2021
36 1972/SYT-VP 08/06/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 318/QĐ-QLD ngày 04/6/2021 của Cục Quản lý Dược
37 1960/SYT-KHTC 08/06/2021 V/v báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 ngành Y tế
38 1958/SYT-TCCB 08/06/2021 V/v nhận khen thưởng thành tích năm 2020
39 1952/SYT-KHTC 08/06/2021 V/v mời họp thông qua kết quả kiểm tra tài chính năm 2020
40 184/TB-SYT 08/06/2021 Về việc thẩm định cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
41 765/QĐ-SYT 07/06/2021 Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 20 năm 2021
42 1950/SYT-NVY 07/06/2021 V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021
43 1948/SYT-NVD 07/06/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho BVĐK Đồng Tháp
44 1943/SYT-VP 07/06/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung tiêu chí kỹ thuật và hướng dẫn triển khai hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS- ACS) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
45 1940/SYT-VP 07/06/2021 V/v gửi tài liệu tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
46 1939/SYT-NVD 07/06/2021 V/v mẫu Aquadetrim vitamin D3 nghi ngờ là giả
47 1936/SYT-NVD 07/06/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng đối với thuốc được mua sắm theo Quyết định 941/QĐ-BYT
48 1935/SYT-NVD 07/06/2021 V/v góp ý Dự thảo 29 TCVN sửa đổi về thuốc
49 1934/SYT-NVD 07/06/2021 V/v góp ý Dự thảo 41 TCVN về thuốc
50 1932/SYT-NVY 07/06/2021 V/v triển khai Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo QĐ 2666/QĐ-BYT