Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1810/SYT-NVY 28/05/2021 V/v tăng cường chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS trong trường học
2 1809/SYT-NVY 28/05/2021 V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở điều trị Methadone
3 1807/SYT-NVY 28/05/2021 V/v bảo mật và đảm bảo tính chính xác việc xác minh thông tin các trường hợp xét nghiệm nhiễm HIV
4 743/QĐ-SYT 27/05/2021 Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 15
5 742/QĐ-SYT 27/05/2021 Quyết định thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
6 48/SY-SYT 27/05/2021 Sao y Thông báo số 1103/TB-SNV ngày 26/05/2021 của Sở Nội vụ Đồng Tháp về việc tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia năm 2021
7 1798/SYT-NVY 27/05/2021 V/v tăng cường chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS tại các Khu công nghiệp
8 1797/SYT-NVY 27/05/2021 V/v hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021
9 1795/SYT-NVY 27/05/2021 V/v rà soát người về từ các khu công nghiệp có người nhiễm SARS-CoV-2
10 177/TB-SYT 27/05/2021 Về việc thẩm định cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
11 740/QĐ-SYT 26/05/2021 Quyết định về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 14.2021
12 738/QĐ-SYT 26/05/2021 Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 19 năm 2021
13 1786/SYT-VP 26/05/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 594/QĐ-UBND-HC ngày 21/5/2021 của UBND Tỉnh
14 1782/SYT-NVD 26/05/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Cao Lãnh
15 1781/SYT-NVD 26/05/2021 V/v thực hiện Quyết định số 609/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Đồng Tháp
16 1780/SYT-NVD 26/05/2021 V/v thực hiện Quyết định số 608/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
17 1779/SYT-NVY 26/05/2021 V/v tham gia Đề án khám, chữa bệnh từ xa với Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác
18 1778/SYT-NVY 26/05/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD, KCN
19 1777/SYT-NVY 26/05/2021 V/v thành lập tổ phản ứng nhanh, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
20 1776/SYT-NVD 26/05/2021 V/v tham gia chương trình ngoại kiểm huyết thanh học HIV
21 1775/SYT-NVD 26/05/2021 V/v cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon và fluoroquinolon
22 1774/SYT-NVD 26/05/2021 V/v đăng ký Cờ thi đua năm 2021
23 733/QĐ-SYT 25/05/2021 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 14 - 2021
24 732/QĐ-SYT 25/05/2021 Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đợt 14 - 2021
25 722/QĐ-SYT 25/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
26 721/QĐ-SYT 25/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
27 720/QĐ-SYT 25/05/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
28 717/QĐ-SYT 25/05/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 14
29 716/QĐ-SYT 25/05/2021 Quyết định về việc điều chỉnh và cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 14. 2021
30 47/SY-SYT 25/05/2021 Sao y Thông báo số 1855/TB-PAS ngày 20/5/2021 của Viện Pasteur TP.HCM về thời gian tổ chức khóa đào tạo trực tuyến An toàn tiêm chủng
31 46/SY-SYT 25/05/2021 Sao y Công văn số 161/CĐYT-PĐT ngày 21/5/2021 của Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc nhận hồ sơ tuyển sinh Chuyên khoa cấp I sau đại học Tổ chức Quản lý Dược, Kiểm nghiệm thuốc và độc chất
32 1765/SYT-NVD 25/05/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Châu Thành
33 1764/SYT-NVD 25/05/2021 V/v chấp thuận Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Mai thay đổi thông tin thuốc trúng thầu
34 1741/SYT-NVD 24/05/2021 V/v nhắc lại việc tuân thủ lộ trình đáp ứng GSP (lần 2)
35 1736/SYT-NVY 24/05/2021 V/v đóng góp ý kiến Dự thảo Quyết định danh mục khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ
36 1735/SYT-NVY 24/05/2021 V/v phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch COVID-19
37 1734/SYT-NVY 24/05/2021 V/v xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3
38 1733/SYT-VP 24/05/2021 V/v mời dự tập huấn trực tuyến hướng dẫn PC dịch COVID-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp
39 174/TB-SYT 21/05/2021 Về việc cơ sở không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
40 173/TB-SYT 21/05/2021 Về việc thẩm định cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
41 1720/SYT-NVY 21/05/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch PCTNXH giai đoạn 2021-2025
42 1719/SYT-NVY 21/05/2021 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
43 1718/SYT-NVY 21/05/2021 V/v đảm bảo an toàn thực phẩm trong chương trình tặng quà sản phẩm cân bằng dinh dưỡng đẩy lùi dịch bệnh
44 1716/SYT-VP 21/05/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 31/TB-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của UBND
45 1715/SYT-NVY 21/05/2021 V/v xác minh thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ Nguyễn Lương Hồng Đức
46 1712/SYT-KHTC 21/05/2021 V/v thực hiện Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021
47 711/QĐ-SYT 20/05/2021 Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 18 năm 2021
48 44/SY-SYT 20/05/2021 Sao y Quyết định số 2394/QĐ-BYT ngày 14/5/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu "Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật thiết lập và vận hành Ngân hàng sữa mẹ"
49 172/TB-SYT 20/05/2021 Thông báo phân công lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm KSBT tháng 06-2021
50 1701/SYT-NVY 20/05/2021 V/v v tăng cường kiểm soát việc sản xuất và lưu hành sản phẩm dinh dưỡng công thức dùng cho trẻ nhỏ