Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1292/SYT-NVY 26/04/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 32/2020/TT-BYT của Bộ Y tế
2 157/TB-SYT 23/04/2021 Về việc thẩm định cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
3 1280/SYT-NVY 23/04/2021 V/v gửi hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến năm 2021
4 1279/SYT-KHTC 23/04/2021 V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2021
5 1273/SYT-NVY 23/04/2021 V/v tổng hợp và báo cáo kết quả giảm thiểu chất thải nhựa sau 01 năm triển khai thực hiện
6 637/QĐ-SYT 22/04/2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 11 - 2021
7 636/QĐ-SYT 22/04/2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đợt 11 - 2021
8 635/QĐ-SYT 22/04/2021 Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 15 năm 2021
9 1263/SYT-VP 22/04/2021 V/v thay đổi thời gian tổ chức lấy ý kiến về công tác cán bộ
10 1260/SYT-NVD 22/04/2021 V/v thực hiện Quyết định số 472/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc phê duyệt KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
11 1254/SYT-NVY 22/04/2021 V/v công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 đến ngày 22/4/2021
12 633/QĐ-SYT 20/04/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
13 38/SY-SYT 20/04/2021 Sao Y Thông báo số 18/TB-UBND ngày 13/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2021
14 1253/SYT-NVY 20/04/2021 V/v cung cấp danh sách đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2
15 1247/SYT-VP 20/04/2021 V/v mời dự tập huấn chuyên môn tiêm vacxin phòng Covid-19
16 1240/SYT-NVY 20/04/2021 V/v góp ý Kế hoạch Truyền thông về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
17 1239/SYT-NVY 20/04/2021 V/v tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay
18 1238/SYT-NVY 20/04/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh
19 1237/SYT-NVY 20/04/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1745/QĐ-BYT của BYT
20 1235/SYT-TTrS 20/04/2021 V/v rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh găng tay y tế, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
21 1231/SYT-NVD 20/04/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự
22 1231/SYT-NVD 20/04/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự
23 1230/SYT-NVD 20/04/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Thanh Bình
24 1229/SYT-NVY 20/04/2021 V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo
25 628/QĐ-SYT 19/04/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
26 627/QĐ-SYT 19/04/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
27 626/QĐ-SYT 19/04/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
28 625/QĐ-SYT 19/04/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
29 624/QĐ-SYT 19/04/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
30 623/QĐ-SYT 19/04/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 9
31 622/QĐ-SYT 19/04/2021 Về việc điều chỉnh và cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 10. 2021
32 37/SY-SYT 19/04/2021 Sao y Thư cảm ơn số 16/CT-VP ngày 16/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
33 36/SY-SYT 19/04/2021 Sao y Thông báo số 17/TB-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021
34 18/CĐN 19/04/2021 V/v tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) và hỗ trợ CNVCLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
35 1219/SYT-VP 19/04/2021 V/v triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân"
36 1218/SYT-NVD 19/04/2021 V/v chuyển nhóm tiêu chí kỹ thuật thuốc Lamivudine/Zidovudine 150/300mg
37 1217/SYT-NVD 19/04/2021 V/v thu hồi lô thuốc Clyodas không đạt tiêu chuẩn chất lượng
38 1217/SYT-NVD 19/04/2021 V/v thu hồi lô thuốc Clyodas không đạt tiêu chuẩn chất lượng
39 1217/SYT-NVD 19/04/2021 V/v thu hồi lô thuốc Clyodas không đạt tiêu chuẩn chất lượng
40 1217/SYT-NVD 19/04/2021 V/v thu hồi lô thuốc Clyodas không đạt tiêu chuẩn chất lượng
41 1217/SYT-NVD 19/04/2021 V/v thu hồi lô thuốc Clyodas không đạt tiêu chuẩn chất lượng
42 1217/SYT-NVD 19/04/2021 V/v thu hồi lô thuốc Clyodas không đạt tiêu chuẩn chất lượng
43 1215/SYT-NVY 19/04/2021 V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo
44 1212/SYT-NVY 19/04/2021 V/v xác minh thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ Phạm Thị Kim Phụng (lần 2)
45 1211/SYT-NVY 19/04/2021 Về việc cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo
46 1211/SYT-NVY 19/04/2021 V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo
47 1211/SYT-NVY 19/04/2021 V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo
48 1211/SYT-NVY 19/04/2021 V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo
49 1211/SYT-NVY 19/04/2021 V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo
50 1208/SYT-NVY 19/04/2021 V/v công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 đến ngày 19/4/2021