Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 153/TB-SYT 16/04/2021 Về việc thẩm định cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
2 1202/SYT-NVD 16/04/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Ban BVCSSK Cán bộ
3 1201/SYT-NVY 16/04/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh
4 1200/SYT-NVY 16/04/2021 V/v cung cấp thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bác sĩ Mai Anh Đào
5 1197/SYT-TCCB 15/04/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BYT của Bộ Y tế
6 1196/SYT-NVY 15/04/2021 V/v tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện quy trình xử lý đồ vải y tế
7 1190/SYT-VP 15/04/2021 V/v đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và đề xuất nhu cầu giai đoạn 2021 - 2025
8 1187/BCĐ 15/04/2021 V/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
9 1186/SYT-TCCB 15/04/2021 V/v tuyển sinh liên thông đại học Trường ĐHYD Cần Thơ năm 2021
10 612/QĐ-SYT 14/04/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 14 năm 2021
11 1184/SYT-VP 14/04/2021 V/v mời dự HNTT tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
12 1183/SYT-TCCB 14/04/2021 V/v tuyển sinh sau đại học tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021
13 11/KH-CĐN 14/04/2021 Kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" năm 2021
14 1177/SYT-NVY 13/04/2021 V/v hỗ trợ tập huấn tiêm vắc xin phòng chống COVID-19
15 1175/SYT-NVY 13/04/2021 V/v xác minh thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Y sĩ Nguyễn Bảo Tiến
16 1174/SYT-NVD 13/04/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Lấp Vò
17 605/QĐ-SYT 12/04/2021 Về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 11. 2021
18 604/QĐ-SYT 12/04/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
19 603/QĐ-SYT 12/04/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
20 150/TB-SYT 12/04/2021 V/v phân công lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 05-2021
21 149/TB-SYT 12/04/2021 V/v chưa cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
22 148/TB-SYT 12/04/2021 V/v không cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
23 1166/SYT-VP 12/04/2021 V/v mời dự HNTT triển khai công tác phục vụ bầu cử và kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
24 1154/SYT-NVY 12/04/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh
25 1153/SYT-KHTC 12/04/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1697/QĐ-UBND-HC ngày 03/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
26 1152/SYT-NVY 12/04/2021 V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo
27 1151/SYT-NVY 12/04/2021 V/v không tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại TTYT huyện Châu Thành
28 1145/SYT-NVD 12/04/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Lai Vung
29 1144/SYT-NVD 12/04/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Tân Hồng
30 1143/SYT-NVD 12/04/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho BVĐK Đồng Tháp
31 1142/SYT-NVD 12/04/2021 V/v mời tham gia xem xét, thẩm định (đánh giá) KHLCNT các gói thầu mua sắm thuốc, hoá chất - VTYTTH, vắc xin, sinh phẩm (trừ KHLCNT thuốc tập trung) lần 07
32 1141/SYT-NVY 12/04/2021 V/v xác minh quá trình thực hành của bà Trần Thiện Phúc
33 1140/SYT-NVY 12/04/2021 V/v xác minh quá trình thực hành của ông Hồ Phương Đông
34 601/QĐ-SYT 09/04/2021 Về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 10. 2021
35 600/QĐ-SYT 09/04/2021 Về việc thành lập Đoàn đánh giá Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
36 599/QĐ-SYT 09/04/2021 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
37 1132/SYT-VP 09/04/2021 V/v tuyên truyền phương án khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021
38 1127/SYT-NVD 09/04/2021 V/v mời cán bộ tham gia Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược
39 1126/SYT-NVD 09/04/2021 V/v chấp thuận Công ty TNHH Dược phẩm Việt Đức thay đổi thông tin trúng thầu
40 1125a/SYT-NVD 09/04/2021 V/v khắc phục tồn tại sau kết quả đánh giá GPP
41 1125/SYT-NVD 09/04/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Thanh Bình
42 1123/SYT-VP 09/04/2021 V/v đánh giá mức độ y tế từ xa
43 1120/SYT-NVD 09/04/2021 V/v cung ứng thuốc điều trị ngộ độc Botulinum
44 1119/SYT-NVD 09/04/2021 V/v dự trữ thuốc chờ KQLCNT gói thầu mua thuốc năm 2021- 2023 tại Sở Y tế
45 1117/SYT-NVY 08/04/2021 V/v phúc đáp thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Y sĩ Huỳnh Thanh Tài
46 1112/SYT-NVY 08/04/2021 V/v báo cáo tổng kết 18 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số
47 1111/SYT-NVY 08/04/2021 V/v công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 đến ngày 08/4/2021
48 1110/SYT-NVY 08/04/2021 V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030
49 1109/SYT-NVY 08/04/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1744/QĐ-BYT ngày 30/3/2021 ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam
50 589/QĐ-SYT 07/04/2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 09 - 2021