Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 859/SYT-NVY 18/03/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Đồng Tháp ngày 15/03/2021
2 858/SYT-NVY 18/03/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Đồng Tháp ngày 16/03/2021
3 854/SYT-NVY 18/03/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BYT ngày 04/3/2021 của Bộ Y tế
4 56/TB-HĐXT 18/03/2021 Tài liệu ôn tập xét tiếp nhận vào làm công chức năm 2021
5 853/SYT-VP 17/03/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
6 852/SYT-NVY 17/03/2021 V/v bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn năm 2021
7 851/SYT-NVY 17/03/2021 V/v về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
8 849/SYT-NVY 17/03/2021 V/v hướng dẫn điều trị PrEP trong ngày
9 848/SYT-NVY 17/03/2021 V/v phối hợp bàn giao các trường hợp sau khi hoàn thành cách ly y tế
10 847/SYT-NVY 17/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021
11 847/SYT-NVY 17/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021
12 492/QĐ-SYT 17/03/2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 08 - 2021
13 491/QĐ-SYT 17/03/2021 Về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đợt 08 - 2021
14 49/KH-SYT 17/03/2021 kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh mới nổi, tái nổi và hoạt động kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, năm 2021
15 839/SYT-NVY 16/03/2021 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam
16 839/SYT-NVY 16/03/2021 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống ngành Dân số Việt Nam
17 837/SYT-NVY 16/03/2021 V/v thông báo thay đổi số thuê bao phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Viettel cung cấp
18 836/SYT-NVY 16/03/2021 V/v tham dự tập huấn “Triển khai thực hiện Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở KBCB”
19 836/SYT-NVY 16/03/2021 V/v tham dự tập huấn “Triển khai thực hiện Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở KBCB
20 832/SYT-NVD 15/03/2021 V/v đảm bảo cung ứng 4 loại thuốc do công ty Bayer tạm dừng cung ứng
21 831/SYT-NVD 15/03/2021 V/v mua thuốc phòng chống dịch Covid -19
22 829/SYT-NVY 15/03/2021 V/v xác minh quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh của bà Bùi Thị Mỹ Oanh và ông Lê Văn Bé Sáu
23 828/SYT-NVD 15/03/2021 V/v chấp thuận hủy thuốc gây nghiện của TTYT TP Hồng Ngự
24 827/SYT-NVY 15/03/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 Quyết định ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng chống COVID-19
25 826/SYT-NVY 15/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề cho học viên tại Cơ sở Điều trị nghiện
26 821/SYT-KHTC 15/03/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch y tế giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025
27 819/SYT-TCCB 15/03/2021 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
28 813/SYT-NVD 15/03/2021 V/v giải trình tăng số lượng trên 130% gói thầu đàm phán giá, ĐTTT cấp quốc gia 2021
29 810/SYT-TCCB 15/03/2021 V/v đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng giảng viên “Phương pháp PBL trong giảng dạy lĩnh vực khoa học sức khỏe"
30 482/QĐ-SYT 15/03/2021 Quyết định về việc điều chỉnh và cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 07.2021
31 481/QĐ-SYT 15/03/2021 Quyết định V/v cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 7
32 480/QĐ-SYT 15/03/2021 Quyết định thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
33 477/QĐ-SYT 15/03/2021 Về việc thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại Trạm Y tế xã Tân Thạnh huyện Thanh Bình
34 476/QĐ-SYT 15/03/2021 Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 10 năm 2021
35 808/SYT-NVY 14/03/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Đồng Tháp ngày 14/3/2021
36 808/SYT-NVY 14/03/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Đồng Tháp ngày 14/3/2021
37 807/SYT-NVY 12/03/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Đồng Tháp ngày 12/03/2021
38 803/SYT-TCCB 12/03/2021 V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng đối với công chức, viên chức năm 2021
39 801/SYT-NVD 12/03/2021 V/v phúc đáp Công văn số 152/TTKN ngày 09/3/2021 của Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp
40 800/SYT-NVD 12/03/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Châu Thành
41 797/SYT-NVD 12/03/2021 V/v mua găng tay y tế
42 54/TB-SYT 12/03/2021 Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan, Liên bang Nga và Ba Lan năm 2021
43 788/SYT-NVD 11/03/2021 V/v góp ý việc sửa đổi tiêu chuẩn kỹ thuật nhóm 1c gói thầu thuốc generic
44 787/SYT-NVY 11/03/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
45 786/SYT-VP 11/03/2021 V/v triển khai thông báo về hệ thống danh mục bí mật nhà nước
46 785/SYT-NVY 11/03/2021 V/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
47 784/SYT-NVY 11/03/2021 V/v bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm
48 783/SYT-NVY 11/03/2021 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện tiêm chủng vắc xin COVID-19 giai đoạn 2021-2022
49 776/SYT-TTrS 10/03/2021 V/v tài liệu hướng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021
50 774/SYT-NVD 10/03/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho TTYT huyện Tân Hồng