Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 773/SYT-NVD 10/03/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện Phổi
2 772/SYT-NVD 10/03/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện ĐK KV Tháp Mười
3 771/SYT-NVD 10/03/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện Quân Dân Y
4 769/SYT-VP 10/03/2021 V/v tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
5 765/SYT-NVY 10/03/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
6 465/QĐ-SYT 10/03/2021 Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 09 năm 2021
7 27/SYT-SYT 10/03/2021 Sao y Quyết định số 1470/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn điều trị, quản lý bệnh thận mạn giai đoạn cuối trong dịch COVID-19"
8 761/SYT-KHTC 09/03/2021 V/v triển khai quy định về khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước
9 760/SYT-NVY 09/03/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Đồng Tháp ngày 09/03/2021
10 758/SYT-NVD 09/03/2021 V/v cung ứng thuốc tiêm chứa Dopamin HCl 40mg/ml
11 756/SYT-NVY 09/03/2021 V/v thông báo danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 09/02/2021 đến ngày 28/02/2021
12 755/SYT-NVY 09/03/2021 V/v xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế giai đoạn 2021-2023
13 749/SYT-NVY 09/03/2021 V/v hưởng ứng Tuần lễ glôcôm thế giới 2021
14 51/TB-SYT 09/03/2021 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển vào làm công chức năm 2021
15 743/SYT-NVY 08/03/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Đồng Tháp ngày 08/3/2021
16 742/SYT-NVY 08/03/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Đồng Tháp ngày 06/03/2021
17 741/SYT-NVY 08/03/2021 V/v hỗ trợ công tác xây dựng hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm y tế tại Đồng Tháp
18 738/SYT-NVY 08/03/2021 V/v xác minh quá trình thực hành của ông Lê Văn Bé Sáu
19 735/SYT-KHTC 08/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 447/QĐ-SYT 08/03/2021 Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 6
21 446/QĐ-SYT 08/03/2021 Quyết định về việc điều chỉnh và cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 06. 2021
22 445/QĐ-SYT 08/03/2021 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 07 - 2021
23 444/QĐ-SYT 08/03/2021 Quyết định về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đợt 07 - 2021
24 44/KH-SYT 08/03/2021 Kế hoạch kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2021
25 730/SYT-NVD 05/03/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
26 443/QĐ-SYT 05/03/2021 Về việc điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 08 năm 2021
27 434/QĐ-SYT 05/03/2021 Về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 07. 2021
28 433/QĐ-SYT 05/03/2021 Về việc cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 04. 2021
29 432/QĐ-SYT 05/03/2021 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
30 26/SY-SYT 05/03/2021 Sao y Thông báo số 945/TB-TĐHYKPNT ngày 25/02/2021 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc thay đổi ngày khai giảng và tiếp tục chiêu sinh lớp đào tạo liên tục "Kỹ thuật dò giấc ngủ đa ký giấc ngủ, đa ký hô hấp và cài đặt máy áp lực dương" khóa 1
31 705/SYT-NVY 04/03/2021 V/v triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em
32 701/SYT-NVD 04/03/2021 V/v thực hiện Công văn số 104/TTMS-NVD của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia
33 700/SYT-NVD 04/03/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018-2020 cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự
34 699/SYT-NVD 04/03/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2018 - 2020 cho Bệnh viện Quân Dân Y
35 697/SYT-VP 04/03/2021 V/v mời dự HNTT triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
36 695/SYT-NVY 04/03/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS
37 693/SYT-NVY 04/03/2021 V/v xác minh thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
38 689/SYT-NVY 04/03/2021 V/v xác minh việc thực hành cấp CCHN của bà Bùi Thị Mỹ Oanh
39 688/SYT-NVD 04/03/2021 V/v thực hiện Quyết định số 253/QĐ-UBND-HC ngày 02/3/2021 về việc phê duyệt KHLCNT của BVĐK Đồng Tháp
40 687/SYT-NVY 04/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch PCTNXH giai đoạn 2021-2025
41 686/SYT-NVY 04/03/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư
42 685/SYT-NVY 04/03/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế
43 25/SY-SYT 04/03/2021 Sao y Giấy mời số 29/GM-TTKHCN ngày 25/02/2021 của Trung tâm TTKH và công nghệ Cần Thơ về việc mời tham dự lớp tập huấn "Nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ sử dụng thiết bị X quang trong khám và điều trị bệnh"
44 24/SY-SYT 04/03/2021 Sao y Công văn số 308/ATTP-KN ngày 25/02/2021 của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế về việc thông báo số 2 Hội nghị khoa học ATTP lần thứ 9
45 23/SY-SYT 04/03/2021 Sao y Công văn số 217/BVNĐ1-TCCB ngày 23/02/2021 của Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM về việc mời tham dự lớp "Thực hành Cấp cứu - Hồi sức Nhi khoa dành cho bác sĩ"
46 682/SYT-TCCB 03/03/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 25/02/2021
47 678/SYT-TCCB 03/03/2021 V/v mời họp thảo luận, giới thiệu ứng cử ĐB HĐND Tỉnh NK 2021-2026 và tập huấn NĐ số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập
48 429/QĐ-SYT 03/03/2021 Về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 06. 2021
49 424/QĐ-SYT 03/03/2021 Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 07 năm 2021
50 42/KH-SYT 03/03/2021 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Y tế Đồng Tháp năm 2021