Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 258/TB-SYT 17/09/2021 Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2021
2 3809/SYT-NVY 16/09/2021 V/v cấp CCHN khám bệnh, chữa bệnh của Bác sĩ YHDP
3 3808/SYT-TCCB 16/09/2021 V/v khen thưởng cấp nhà nước thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống COVID-19
4 3798/SYT-NVD 15/09/2021 V/v hướng dẫn đăng ký phạm vi “phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”
5 3783/SYT-TCCB 15/09/2021 V/v phổ biến cách thức và một số nội dung tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền CCHC tỉnh Đồng Tháp năm 2021
6 3780/SYT-VP 15/09/2021 V/v báo cáo máy vi tính của các đơn vị không có nhu cầu sử dụng, đang chờ thực hiện thanh lý
7 257/TB-SYT 15/09/2021 V/v kết quả xét trúng tuyển và hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hồ sơ đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo đặt hàng tại Khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
8 256/TB-SYT 15/09/2021 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng bác sĩ
9 256/TB-SYT 15/09/2021 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng bác sĩ
10 3769/SYT-NVD 14/09/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười (Lần 1)
11 3766/SYT-NVY 14/09/2021 V/v thực hiện Công văn số 7601/BYT-DP về tăng cường phòng, chống COVID-19
12 3763/SYT-NVY 14/09/2021 V/v phúc đáp thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh KTV Nguyễn Thị Thanh Hảo
13 3757/SYT-NVY 14/09/2021 V/v sử dụng sổ sức khỏe điện tử và nền tảng tiêm chủng
14 3756/SYT-VP 14/09/2021 V/v rà soát lỗ hổng bảo mật CVE- 2021-40444 trong Microsoft
15 3753/SYT-NVY 14/09/2021 V/v báo cáo việc thành lập Trạm Y tế lưu động
16 3745/SYT-NVY 14/09/2021 V/v cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú cho đối tượng F1 và trẻ em
17 3741/SYT-NVY 14/09/2021 V/v tăng cường quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
18 254/TB-SYT 14/09/2021 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, chuyên viên chính (học trực tuyến)
19 3731/SYT-NVY 13/09/2021 V/v triển khai thực hiện QĐ số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
20 3730/SYT-TCCB 13/09/2021 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 11/9/2021
21 3729/SYT-NVD 13/09/2021 V/v thuốc viên nén Pharcoter, SĐK: VD 14429-11, số lô: 20011
22 3720/SYT-NVY 13/09/2021 V/v phản hồi hướng dẫn việc xây dựng và quản lý các khu cách ly y tế tập trung
23 3707/SYT-VP 11/09/2021 V/v thực hiện Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
24 3704/SYT-KHTC 11/09/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội
25 3699/SYT-NVD 11/09/2021 V/v chấp thuận Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp điều chuyển thuốc phòng chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện Phổi (lần 4)
26 3698/SYT-VP 11/09/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-UBND-HC ngày 08/9/2021 của UBND Tỉnh
27 3693/SYT-NVD 10/09/2021 V/v phân phối thuốc Remdesivir 100mg và Methylprednisolon 16mg (lần 2) cho Bệnh viện Phổi
28 3693/SYT-NVD 10/09/2021 V/v phân phối thuốc Remdesivir 100mg và Methylprednisolon 16mg (lần 2) cho Bệnh viện Phổi
29 3690/SYT-NVY 10/09/2021 V/v tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19
30 3690/SYT-NVY 10/09/2021 V/v tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19
31 3681/SYT-VP 10/09/2021 V/v mời dự HNTT triển khai Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19
32 3663/SYT-NVY 09/09/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch bảo tồn nguồn Gen giai đoạn 2021-2025
33 3659/SYT-NVY 09/09/2021 V/v phản hồi đề xuất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lai Vung
34 3656/SYT-NVY 09/09/2021 V/v triển khai Công điện số 1323/CĐ-BYT ngày 05/09/2021 của Bộ Y tế
35 86/SY-SYT 08/09/2021 Sao y Công văn số 122/2021/CV-PHAD ngày 18/8/2021 của Viện Dân số, sức khỏe và phát triển về việc hỗ trợ triển khai Thông báo tuyển ứng viên tham dự Hội thảo: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trẻ trong ASEAN 2022
36 85/SY-SYT 08/09/2021 Sao y Công văn số 462/UBND-TCD-NC ngày 06/9/2021 của UBND Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Công văn số 460/UBND-TCD-NC ngày 05/9/2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh
37 84/SY-SYT 08/09/2021 Sao y Công văn số 460/UBND-TCD-NC ngày 05/9/2021 của UBND Tỉnh về việc quản lý việc đi lại, làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tình hình dịch COVID-19
38 3644/SYT-NVY 08/09/2021 V/v gia hạn thời gian đề xuất giải pháp xử lý đối với các trạm cấp nước nhiễm Asen trên địa bàn Tỉnh
39 3643/SYT-VP 08/09/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
40 3641/SYT-NVD 08/09/2021 V/v triển khai Thông tư số 12/2021/TT-BYT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế
41 3629/SYT-NVY 08/09/2021 V/v hướng dẫn chăm sóc và chế độ dinh dưỡng cho người nhiễm COVID-19 tại nhà theo Quyết định 4156/QĐ-BYT
42 251/TB-SYT 08/09/2021 Về việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR tại các cơ sở khám chữa bệnh
43 3625/SYT-NVD 07/09/2021 V/v phối hợp rà soát nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung quốc gia
44 3622/SYT-NVD 07/09/2021 V/v chấp thuận Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng điều chuyển thuốc phục vụ điều trị bệnh nhân Covid cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự (Lần 2)
45 3620/SYT-KHTC 07/09/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021
46 3620/SYT-KHTC 07/09/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021
47 3606/SYT-NVD 07/09/2021 V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19
48 3605/SYT-NVD 07/09/2021 V/v hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
49 3605/SYT-NVD 07/09/2021 V/v hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
50 3605/SYT-NVD 07/09/2021 V/v hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg