Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3590/SYT-NVY 07/09/2021 V/v tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản
2 3588/SYT-NVY 07/09/2021 V/v phối hợp quản lý, theo dõi và báo cáo tình hình thu gom, chuyển giao chất thải phát sinh từ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
3 3588/SYT-NVY 07/09/2021 V/v phối hợp quản lý, theo dõi và báo cáo tình hình thu gom, chuyển giao chất thải phát sinh từ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
4 100/KH-BCĐ 07/09/2021 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo về an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
5 3584/SYT-KHTC 06/09/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6 3583/SYT-VP 06/09/2021 V/v mời họp trực tuyến về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách của ngành Y tế
7 3580/SYT-NVD 06/09/2021 V/v mua thuốc phục vụ phòng chống dịch COVID-19 thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc đàm phán giá
8 1018/QĐ-SYT 06/09/2021 Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 22
9 3560/SYT-NVY 05/09/2021 V/v thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vắc xin COVID-19
10 3559/SYT-TCCB 05/09/2021 V/v triển khai, thực hiện Công văn số 410-CV/TU ngày 01/9/2021
11 3557/SYT-NVY 05/09/2021 V/v phân tuyến điều trị trong thời gian các bệnh viện tham gia điều trị COVID-19
12 3544/SYT-NVD 04/09/2021 V/v thực hiện các hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19
13 3542/SYT-NVD 04/09/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1302/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
14 3537/SYT-NVD 03/09/2021 V/v đảm bảo cơ số thuốc cho công tác phòng chống dịch Covid-19
15 3534/SYT-NVD 03/09/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh viện Phổi (Lần 2)
16 3533/SYT-NVD 03/09/2021 V/v phân phối thuốc Remdesivir 100mg, Rivaroxaban 10mg và Methylprednisolon 16mg
17 3521/SYT-VP 02/09/2021 V/v khẩn trương chuẩn hóa dữ liệu, nhập hồi cứu danh sách đối tượng đã tiêm chủng vắc xin Covid-19
18 3515/SYT-TCCB 02/09/2021 V/v tăng cường đào tạo điều dưỡng chăm sóc người bệnh COVID-19
19 3514/SYT-NVY 02/09/2021 V/v tăng cường phòng chống dịch và quản lý nhân viên trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
20 3506/SYT-NVD 01/09/2021 V/v thuốc Phong tê thấp đang niêm phong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười
21 3504/SYT-KHTC 01/09/2021 V/v đảm bảo ATGT dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19
22 3502/SYT-TCCB 01/09/2021 V/v triển khai tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP
23 3500/SYT-TCCB 01/09/2021 V/v triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
24 83/SY-SYT 31/08/2021 Sao y Công văn số 530/TCDS-TTGD ngày 30/8/2021 của Tổng cục DS-KHHGĐ v/v thông báo không tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên dân số khu vực và toàn quốc năm 2021
25 3468/SYT-NVD 30/08/2021 V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thiết yếu cho các khu vực điều trị người bệnh Covid-19 (lần 2)
26 3465/SYT-NVY 30/08/2021 V/v khẩn trương nhập dữ liệu vào ứng dụng Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19
27 3462/SYT-KHTC 30/08/2021 V/v triển khai Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND
28 3461/SYT-TCCB 30/08/2021 V/v triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021
29 3460/SYT-VP 30/08/2021 V/v tăng cường công tác trực đường dây nóng tại đơn vị
30 3454/SYT-NVY 30/08/2021 V/v triển khai hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19
31 3445/SYT-NVY 30/08/2021 V/v tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19
32 3444/SYT-NVD 30/08/2021 V/v chấp thuận Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc điều chuyển thuốc phục vụ điều trị bệnh nhân Covid cho Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc
33 3435/SYT-TCCB 30/08/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 72/2021/NQHĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
34 3424/SYT-NVY 28/08/2021 V/v công tác đảm bảo y tế trong kỳ nghỉ Lễ
35 3402/SYT-NVY 27/08/2021 V/v chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
36 3397/SYT-NVY 27/08/2021 V/v tăng cường kiểm soát việc tự công bố, ghi nhãn và quảng cáo sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19
37 3395/SYT-NVY 27/08/2021 V/v khám, cấp thuốc cho người bệnh HIV/AIDS do tác động của dịch COVID - 19
38 3394/SYT-NVY 27/08/2021 V/v hướng dẫn cung cấp dịch vụ điều trị PrEP trong bối cảnh dịch COVID-19
39 3390/SYT-NVY 27/08/2021 V/v bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2021
40 56/CĐN 26/08/2021 V/v tham gia Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid-19 và Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19
41 3369/SYT-NVD 26/08/2021 V/v mua thuốc thiết yếu cho các khu vực điều trị người bệnh Covid-19 (lần 2)
42 3368/SYT-NVY 26/08/2021 V/v triển khai thực hiện việc cách ly y tế phòng chống COVID-19 cho trẻ em
43 3367/SYT-NVD 26/08/2021 V/v chấp thuận TTYT huyện Tân Hồng và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự điều tiết thuốc phòng chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện Phổi
44 3363/SYT-NVD 25/08/2021 V/v chấp thuận Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự điều chuyển thuốc phục vụ điều trị bệnh nhân Covid cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự
45 3361/SYT-KHTC 25/08/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính
46 3360/SYT-KHTC 25/08/2021 V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021
47 3357/SYT-NVY 25/08/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám chữa bệnh
48 3354/SYT-NVD 25/08/2021 V/v chấp thuận Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện Da liễu điều tiết thuốc phục vụ điều trị bệnh nhân Covid cho Bệnh viện Y học cổ truyền
49 3352/SYT-VP 25/08/2021 V/v khuyến nghị sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng internet Việt Nam
50 3349/SYT-TTrS 25/08/2021 V/v tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN GĐ 2019- 2021” và đôn đốc thực hiện việc báo cáo TK Đề án trong năm 2021