Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3348/SYT-TTrS 25/08/2021 V/v chấn chỉnh đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2019
2 3345/SYT-NVD 25/08/2021 V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (viên nén bao đường Hoạt huyết dưỡng não)
3 3344/SYT-NVD 25/08/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh xá Công an Tỉnh (Lần 1)
4 244/TB-SYT 25/08/2021 Thông báo chức vụ và giới thiệu chữ ký của bà Lâm Thị Ngọc Kim - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
5 3331/SYT-NVY 24/08/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 4067/QĐ-BYT ngày 24/8/2021 của Bộ Y tế
6 3327/SYT-NVY 24/08/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 52/2017/TT-BYT
7 3324/SYT-NVY 24/08/2021 V/v công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 đến ngày 23/8/2021
8 3315/SYT-NVY 24/08/2021 V/v cử cán bộ tham gia vào Ban soạn thảo và Tổ giúp việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 3313/SYT-NVY 24/08/2021 V/v ưu tiên tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
10 55/CĐN 23/08/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn đối với CB Công đoàn
11 54/CĐN 23/08/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn
12 3309/SYT-NVY 23/08/2021 V/v hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí COVID-19 do chủng vi rút SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh
13 3303/SYT-VP 23/08/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-UBND-HC ngày 20/8/2021 của UBND Tỉnh
14 3302/SYT-NVY 23/08/2021 V/v thực hiện Công điện 1068/CĐ-TTg
15 3301/SYT-NVD 23/08/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư, sửa đổi bổ sung Thông tư số 06/2018/TT-BYT
16 3300/SYT-NVD 23/08/2021 V/v triển khai Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế
17 3298/SYT-KHTC 23/08/2021 V/v kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2021
18 3282/SYT-NVY 21/08/2021 V/v triển khai thực hiện đánh giá tiêu chí kiểm soát COVID-19
19 3281/SYT-NVY 21/08/2021 V/v báo cáo hoạt động phòng chống bệnh dịch trong cơ sở KBCB
20 3276/SYT-NVD 20/08/2021 V/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc
21 3274/SYT-NVY 20/08/2021 V/v triển khai thực hiện Công văn số 6666/BYT-MT của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
22 3273/SYT-NVY 20/08/2021 V/v triển khai ứng dụng Bluezone trong lấy mẫu xét nghiệm
23 3270/SYT-KHTC 20/08/2021 V/v hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19
24 3267/SYT-KHTC 20/08/2021 V/v triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
25 3266/SYT-NVD 20/08/2021 V/v chấp thuận TTYT huyện Tân Hồng điều chuyển thuốc phòng chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
26 3262/SYT-NVY 20/08/2021 V/v báo cáo tổng kết thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015
27 3250/SYT-NVY 20/08/2021 V/v công bố danh sách đơn vị đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR vi rút SARS-CoV-2
28 52/CĐN 19/08/2021 V/v hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19
29 3249/SYT-NVD 19/08/2021 V/v phân phối thuốc Remdesivir 100mg
30 3246/SYT-NVY 19/08/2021 V/v triển khai thực hiện QĐ số 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
31 3238/SYT-NVD 19/08/2021 V/v chấp thuận Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 thay đổi thông tin thuốc trúng thầu
32 3233/SYT-NVD 19/08/2021 V/v thông báo thay đổi tên và mẫu dấu công ty trúng thầu
33 80/SY-SYT 18/08/2021 Sao y Quyết định số 1153/QĐ-UBND-HC ngày 12/8/2021 của UBND Tỉnh ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, quản lý giáo viên người nước ngoài vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
34 3222/SYT-VP 18/08/2021 V/v cập nhật 10 lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft
35 3221/SYT-NVY 18/08/2021 V/v tuân thủ đúng các biện pháp vệ sinh môi trường bề mặt trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
36 3219/SYT-KHTC 18/08/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BYT
37 3218/SYT-VP 18/08/2021 V/v triển khai các Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp
38 3194/SYT-NVD 17/08/2021 V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp QG giai đoạn 2022-2023
39 3188/SYT-NVY 17/08/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/07/2021 của Bộ Y tế ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
40 3186/SYT-NVY 17/08/2021 V /v bổ sung đơn vị dự phòng xử lý rác thải nguy cơ chứa SARSCoV-2 trên địa bàn Tỉnh
41 3184/SYT-NVY 17/08/2021 V/v tiếp nhận và sử dụng vắc xin Vero Cell cho công dân Trung Quốc trên địa bàn Tỉnh
42 3180/SYT-NVD 17/08/2021 V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2018/TT-BYT
43 240/TB-SYT 17/08/2021 V/v điều chỉnh thời gian và địa điểm thực hiện xét nghiệm cho các cán bộ, công chức, người lao động tại các Sở, Ban, Ngành tỉnh Đồng Tháp
44 3170/SYT-VP 16/08/2021 V/v mời dự HNTT tập huấn sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19
45 3163/SYT-NVY 16/08/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3689/QĐ-BYT ngày 03/8/2021 của Bộ Y tế
46 3162/SYT-NVY 16/08/2021 V/v báo cáo tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
47 3157/SYT-VP 16/08/2021 V/v khảo sát đường truyền internet phục vụ việc triển khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19
48 96/KH-SYT 15/08/2021 Kế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021 - 2022
49 3152/SYT-TCCB 15/08/2021 V/v đề nghị phối hợp lập danh sách cử viên chức, người lao động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 2)
50 3150/SYT-NVY 15/08/2021 V/v hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng