Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 954/QĐ-BCĐ 13/08/2021 Về việc trưng tập các cán bộ y tế, người tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp
2 3126/SYT-NVY 13/08/2021 V/v tư vấn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người nhiễm HIV
3 3116/TBĐT 13/08/2021 V/v phân tầng điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp
4 3115/SYT-NVY 13/08/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ
5 3114/SYT-NVY 13/08/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh
6 952/QĐ-SYT 12/08/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
7 951/QĐ-SYT 12/08/2021 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
8 79/SY-SYT 12/08/2021 Sao y Thông báo số 2973/TB-PAS ngày 26/7/2021 của Viện Pasteur TP.HCM về chiêu sinh khóa học "An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19"
9 78/SY-SYT 12/08/2021 Sao y Thông báo số 2972/TB-PAS ngày 26/7/2021 của Viện Pasteur TP.HCM về chiêu sinh khóa học trực tuyến "An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19"
10 77/SY-SYT 12/08/2021 Sao y Thông báo số 2971/TB-PAS ngày 26/7/2021 của Viện Pasteur TP.HCM về chiêu sinh khóa học "An toàn tiêm chủng nâng cao"
11 76/SY-SYT 12/08/2021 Sao y Thông báo số 2970/TB-PAS ngày 26/7/2021 của Viện Pasteur TP.HCM về chiêu sinh khóa học trực tuyến "An toàn tiêm chủng nâng cao"
12 75/SY-SYT 12/08/2021 Sao y Kế hoạch số 36-KH/BTGTU ngày 30/7/2021 của BTGTU Đồng Tháp về tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
13 75/SY-SYT 12/08/2021 Sao y Kế hoạch số 36-KH/BTGTU ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp về tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
14 348/BC-SYT 12/08/2021 Báo cáo tiến độ tiếp nhận, phân bổ và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
15 3103/SYT-KHTC 12/08/2021 V/v triển khai thực hiện Công văn số 6472/BYT-TB-CT ngày 09/8/2021 của Bộ Y tế
16 3102/SYT-NVY 12/08/2021 V/v công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 đến ngày 12/8/2021
17 3101/SYT-NVD 12/08/2021 V/v điều phối thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19
18 3100/SYT-NVY 12/08/2021 V/v xử lý chất thải khu vực phong toả phòng, chống dịch COVID-19
19 3099/SYT-NVD 12/08/2021 V/v chấp thuận Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự điều chuyển thuốc phòng chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện Phổi
20 3097/SYT-NVY 12/08/2021 V/v thực hiện ứng dụng nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19
21 3090/SYT-NVD 12/08/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1130/QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
22 3088/TBĐT 12/08/2021 V/v hướng dẫn tiêu chuẩn xuất viện đối với bệnh nhân Covid-19
23 3086/SYT-VP 12/08/2021 V/v mời dự Hội nghị tập huấn trực tuyến về quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm SARSCoV-2, người bệnh COVID-19 theo phân tầng quản lý, điều trị và an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
24 3078/TBĐT 12/08/2021 V/v thực hiện hướng dẫn sử dụng Corticosteroids, điều trị và dự phòng rối loạn đông máu đối với bệnh nhân nhiễm SARS-Cov-2
25 3077/SYT-NVD 11/08/2021 V/v chấp thuận Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự điều chuyển thuốc phòng chống dịch Covid cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
26 3074/SYT-NVY 11/08/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2021 – 2025
27 3072/SYT-NVY 11/08/2021 V/v cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra việc vận chuyển người có tiếp xúc với môi trường nghi mắc COVID-19 của Nhà xe Huỳnh Sơn
28 237/TB-SYT 11/08/2021 Về việc thực hiện xét nghiệm cho các cán bộ, công chức, người lao động tại các Sở, Ban, Ngành tỉnh Đồng Tháp
29 3056/SYT-NVD 10/08/2021 V/v mời tham gia xem xét, thẩm định (đánh giá) KHLCNT các gói thầu mua sắm thuốc, hoá chất - VTYTTH, vắc xin, sinh phẩm (trừ KHLCNT thuốc tập trung) lần 15
30 3053/SYT-KHTC 10/08/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-CP của Chính phủ
31 3041/SYT-NVY 10/08/2021 V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
32 3030/SYT-VP 10/08/2021 V/v đẩy mạnh chuyển đổi số tại các đơn vị trong ngành y tế
33 74/SY-SYT 09/08/2021 Sao y Quyết định số 3597/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 412/QĐ-BYT ngày 14/02/2020 của Bộ Y tế
34 3018/SYT-NVD 09/08/2021 V/v hướng dẫn triển khai kết nối liên thông cơ sở bán buôn thuốc
35 3017/SYT-NVD 09/08/2021 V/v đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid–19
36 3011/SYT-NVD 09/08/2021 V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3
37 2985/SYT-NVY 06/08/2021 V/v kê đơn, cấp thuốc ARV tối đa 90 ngày cho người bệnh HIV/AIDS trong tình hình dịch COVID-19
38 2982/SYT-VP 06/08/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành ộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số y tế các tỉnh/TP
39 2979/SYT-TCCB 06/08/2021 V/v triển khai văn bản pháp luật về công tác quản lý nhà nước về thanh niên
40 2975/SYT-NVY 06/08/2021 V/v tiếp nhận và triển khai sử dụng xe tiêm vắc xin lưu động
41 2971/SYT-NVY 06/08/2021 V/v triển khai hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19
42 933/QĐ-SYT 05/08/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 21
43 932/QĐ-SYT 05/08/2021 Về việc điều chỉnh và cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 20. 2021
44 931/QĐ-SYT 05/08/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
45 930/QĐ-SYT 05/08/2021 Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
46 2965/SYT-VP 05/08/2021 V/v triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
47 2960/SYT-TCCB 05/08/2021 V/v thảo luận phương án vận hành các khu thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19
48 2956/SYT-VP 05/08/2021 V/v tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật liên quan đến công tác PC dịch COVID-19 trên mạng
49 2948/SYT-NVY 05/08/2021 V/v vệ sinh khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19
50 2939/SYT-NVY 05/08/2021 V/v triển khai thực hiện kỹ thuật mới tại đơn vị