Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 665/SYT-NVY 10/03/2020 V/v thông báo đủ 14 ngày cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe
2 664/SYT-NVY 10/03/2020 V/v thông báo đủ 14 ngày cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe
3 663/SYT-NVY 10/03/2020 V/v thông báo đủ 14 ngày cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe
4 662/SYT-NVY 10/03/2020 V/v thông báo đủ 14 ngày cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe
5 661/SYT-NVY 10/03/2020 V/v nhắc gửi Báo cáo, tham mưu đánh giá tính cần thiết việc tiêm vắc xin HPV phòng bệnh Ung thư cổ tử cung cho trẻ em gái tỉnh Đồng Tháp
6 660/SYT-NVY 10/03/2020 V/v nhắc gửi Kế hoạch và Dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 658/SYT-NVY 10/03/2020 V/v thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19
8 657/SYT-NVY 10/03/2020 V/v khai báo y tế điện tử bắt buộc
9 656/SYT-NVY 10/03/2020 V/v kế hoạch cung cấp nước sạch tỉnh Đồng Tháp
10 655/SYT-NVY 10/03/2020 V/v triển khai áp dụng tờ khai y tế đối với Covid-19
11 368/QĐ-SYT 10/03/2020 V/v ban hành Chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với các đơn vị trực thuộc ngành Y tế
12 81/SY-SYT 09/03/2020 Sao y Công văn số 98/TTMS-NVĐT ngày 6/3/2020 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia về việc nhà thầu giảm giá thuốc Alvotinib 100mg và thuốc Rofiptil tablet 100mg
13 80/SY-SYT 09/03/2020 Sao y Quyết định số 214/QĐ-UBND-HC ngày 5/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung khu vực cấm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 79/SY-SYT 09/03/2020 Sao y Công văn số 2079/QLD-KD ngày 06/3/2020 của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng thuốc Milrinone cho phòng chống dịch
15 653/SYT-NVY 09/03/2020 V/v xác minh quá trình hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bác sỹ Bùi Quang Toan
16 652/SYT-NVD 09/03/2020 V/v cấp bổ sung Tamiflu 75mg
17 647/SYT-NVY 09/03/2020 V/v báo cáo Cục Lãnh sự danh sách người nước ngoài phải cách ly y tế
18 644/SYT-NVY 09/03/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện kiến nghị tại Báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
19 643/SYT-NVY 09/03/2020 V/v thông báo danh sách trường hợp đang áp dụng biện pháp cách ly y tế tại tỉnh Lào Cai
20 642/SYT-NVY 09/03/2020 V/v thông tin đoàn đi nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc tại Tỉnh trong thời gian dịch bệnh Covid-19 (Tuần 01, tháng 3/2020)
21 636/SYT-NVY 09/03/2020 V/v tăng cường quản lý, chỉ đạo trong lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần
22 635/SYT-VP 09/03/2020 V/v tạm thời sử dụng địa chỉ mới Trang Thông tin điện tử Sở Y tế
23 624/SYT-NVY 09/03/2020 V/v tăng cường quản lý sử dụng khẩu trang trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
24 38/KH-SYT 09/03/2020 Kế hoạch thực hiện vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020
25 116/TB-SYT 09/03/2020 Thông báo kết luận Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác tiếp nhận, theo dõi cách ly y tế
26 78/SY-SYT 06/03/2020 Sao y Quyết định số 146/QĐ-SYT ngày 06/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Bến Tre về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm chỉ đạo điều hành
27 621/SYT-NVY 06/03/2020 V/v hướng dẫn GĐYK bệnh đái tháo đường type 2 có liên quan đối với chất độc hóa học/dioxin
28 616/SYT-NVY 06/03/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020
29 77/SY-SYT 05/03/2020 Sao y Công văn số 330/VPUBND-THVX ngày 04/3/2020 của VPUBND tỉnh Đồng Tháp về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm
30 611/SYT-VP 05/03/2020 V/v triển khai thực hiện liên thông kết quả khám sức khỏe lái xe đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia
31 573/SYT-KHTC 04/03/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư 20/2019/TT-BYT và Thông tư 37/2019/TT-BYT
32 1148/QĐ-UBND-HC 08/10/2019 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
33 1148/QĐ-UBND-HC 08/10/2019 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
34 1148/QĐ-UBND-HC 08/10/2019 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
35 1148/QĐ-UBND-HC 08/10/2019 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền
36 1148/QĐ-UBND-HC 08/10/2019 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)
37 422/TB-SYT 24/09/2019 V/v tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2019
38 761/QĐ-SYT 19/09/2019 V/v bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Thêm, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế
39 257/BC-SYT 28/08/2019 Kết quả bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương năm 2019
40 238/QĐ-SYT 04/04/2019 V/v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2016 - 2021 và 2021 - 2026 (rà soát bổ sung năm 2019)
41 41/KH-SYT 27/03/2019 V/v đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019
42 118/QĐ-SYT 18/02/2019 Về việc điều động công chức
43 73/QĐ-SYT 25/01/2019 V/v giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019
44 44/QĐ-SYT 11/01/2019 V/v giao biên chế công chức hành chính năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Y tế
45 1171/QĐ-SYT 17/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2019
46 85/KH-TTrS 12/12/2018 Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2019
47 414/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đợt 06 - 2021
48 3605/SYT-NVD V/v hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
49 843/QĐ-SYT 30/07/2020 V/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
50 885/QĐ-SYT 11/08/2020 Về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 18. 2020