Xuất bản thông tin

null [15/10/2020] Về việc kết quả xét tuyển đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo đặt hàng tại Trường ĐHYD Cần Thơ và Trường Đại học Trà Vinh năm 2020

[15/10/2020] Về việc kết quả xét tuyển đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo đặt hàng tại Trường ĐHYD Cần Thơ và Trường Đại học Trà Vinh năm 2020